понеделник, 8 юли 2013 г.

Буржоазия ли?

Тези дни особено актуална стана тезата, че средната класа е новият политически субект, който най-накрая се бил осъзнал, бил излезнал на улицата и бил потърсил своето политическо представителство. Георги Ганев дори въведе термина "буржоазия", за да опише тази прослойка като контратеза на коалицията "бедни + олигарси".

Не, че не е вярно. Но има няколко "но"-та.

Първото "но" е, че тази социална група е изключително малобройна. По данни на НСИ, тя се състои от около 10% от икономически активното население. Нещо повече - в тези 10% формално са включени и самите олигарси, защото и те са самоосигуряващи се бизнесмени. Да приемем, че бройката им е твърде малка, за да се отразят на числото.

Второто "но" е в това, че тенденцията на нарастване на тази група е отрицателна. През 2011 година са били 11%, през 2012-та - 10%. Ако така върви, няма да просъществува дълго (не искам да се спирам на причините - те са ясни).

Третото "но" е, че една голяма част от тази група съвсем не е съставена от добре облечени юпита, пиещи си коктейлите в центровете на големите градове. Погледнете структурата на БВП и ще видите, че съществена част от тези хора работят в два сектора, които не могат да бъдат определени като градски, респективно не могат да бъдат определени като "буржоазия" - това са туризма и селското стопанство. Нямам данни, по които да сметна какво е разпределението на средната класа по браншове (туризъм, селско стопанство, други), но имам предчувствието, че "други"-те не са голямо мнозинство, ако въобще са мнозинство.

Да обобщим - имаме 10% средна класа, която намалява с по 1% на година и която е фрагментирана в поне три сектора. Къде видяхте потенциала за някаква драстична промяна в политическата ситуация заради излизането на тази група на сцената?

Не го казвам със злорадство, напротив. Аз също съм част от тази група. Но фактите са си факти - ако се построи нов политически субект върху социалната база на средната класа, или още по-лошо - само на "буржоазията", разочарованието е математически гарантирано.

Няма коментари:

Публикуване на коментар